Kategoria A1

Kursy prawa jazdy » Kategoria A1

Uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125cm3, mocy nie przekraczającej 11kW (15KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg

Ilość godzin teoretycznych: 30

Ilość godzin praktycznych: 20

Sprzet szkoleniowy: Yamacha YBR

Wymagania:

  • 16lat
  • badania lekarskie
  • pisemna zgoda rodziców potwierdzona notarialnie