Kategoria A2

Kursy prawa jazdy » Kategoria A2

Uprawnia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (47,59KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 02 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wrowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla.

Ilość godzin teoretycznych: 30

Ilość godzin praktycznych: 20