Kwalifikacja wstępna uzupełniająca D, D+E, D1, D1+E

Kursy zawodowe » Kwalifikacja wstępna uzupełniająca D, D+E, D1, D1+E

Kierowcy, którzy uzyskali Kwalifikację wstępną w ramach Kwalifikacji wstępnej bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i zamierzają wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające uzyskanej kwalifikacji wstępnej, zobowiązani są odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, C1+E.

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej składa się z 70 godzin.